Skip to main content

QDX-E ปั้มแช่ ไดโว่ - QDX Series

เครื่องสูบน้ำ
QDX-E

ปั้มแช่ ไดโว่ - QDX Series

BLUE PUMP

ปั้มแช่ ไดโว่ - QDX Series

คุณสมบัติ

  QDX-A QDX-D QDX-E QDX-F
กระแสไฟเข้า :  220 โวลท์ 220 โวลท์ 220 โวลท์ 220 โวลท์
ขนาดมอเตอร์ : 0.5 แรงม้า 1 แรงม้า 1 แรงม้า 1 แรงม้า
ส่งสูงสุด : 16 เมตร 32 เมตร 18 เมตร 18 เมตร
ปริมาณน้ำ (ลิตรต่อนาที) : 25 25 117 167
ขนาดท่อ : 1" 1" 1" 1"
ประเภท : A : ธรรมดา A : ธรรมดา A : ธรรมดา A : ธรรมดา
  AA : พร้อมสวิทลูกลอย AA : พร้อมสวิทลูกลอย AA : พร้อมสวิทลูกลอย AA : พร้อมสวิทลูกลอย
น้ำหนักสุทธิ : 7 กิโลกรัม 11 กิโลกรัม 11.5 กิโลกรัม 12 กิโลกรัม